BLS

BLS for Medical Student

By AMSA-Unsyiah - December 18, 2020
BLS for Medical Student AMSA-Unsyiah merupakan sebuah acara yang bertujuan untuk memperkenalkan materi Basic Life Support (Bantuan Hidup Dasar) kepada masyarakat umum. Pada tahun 2020, AMSA-Unsyiah mengadakan pelatihan BLS kepada para New Observer AMSA-Unsyiah 2020. Mereka diharuskan mengikuti BLS sebagai salah satu syarat untuk menjadi member AMSA-Unsyiah dan diberikan materi serta simulasi oleh senior-senior AMSA-Unsyiah yang sudah berpengalaman dan bergabung dalam organisasi penanganan gawat darurat.


Tujuan dari acara BLS for Medical Student ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada mahasiswa kedokteran terhadap pentingnya bantuan pertolongan pertama terhadap suatu kejadian, dimana korban memerlukan pertolongan pertama untuk bertahan dari suatu kejadian sebelum nantinya ditangani dan ditindaklanjuti oleh pihak medis. Maka dari itu mahasiswa kedokteran memerlukan kemampuan bantuan hidup dasar untuk menolong siapapun korban yang mengalami kecelakaan.  • Share:

You Might Also Like

0 comments